MƏRHƏLƏ 2: QAYNAQ

Qaynaq sexində bir əsas və iki əlavə qaynaq xətləri, qablaşdırma mexanizmi, boyanmamış kuzovlu konveyer və nizamlayıcı xətt, üçölçülü ölçü cihazı və s. var. Biz aşağıdakı beş elementi yoxlamaqla qaynaq məhsullarının keyfiyyətinə tam nəzarət edən prosesdə özünə nəzarət və çarpaz yoxlamanı həyata keçiririk: dörd qapılı iki örtük və yağ doldurucu qapaqlı təmizləmə və səthin əyilməsi, ön və arxa birləşmənin işıqlandırılması və yük baqajının qapağının tənzimlənməsi, dörd qapılı iki örtüyün qablaşdırılması, mühərrik bölməsinin qapağının tənzimlənməsi və prosesə keçid.

13.10.2015 19:47 |