MƏRHƏLƏ 3: BOYAMA

Lifan parlaq səthə nail olmaq üçün avtomatik daşınma daşınma və boya qarışdırıcı sistemdən istifadə etməklə təkmil püskürdücü cihaz idxal edir. Boyama sexi avadanlığın parametrlərini ciddi şəkildə yoxlayır və həmçinin elektroforetik boya plyonkası, birləşdirici, üst təbəqə, xarici örtük, qarışdırma və prosesə keçidə nəzarət edir.

13.10.2015 19:46 |