MƏRHƏLƏ 4: YIĞILMA VƏ YEKUN

Təmir sexinə avtomobil kuzovunun daşınması, daxili interyerin təmiri, mühərrik, arxa ox və şassinin təmiri, səthin təmiri və məhsulun təhlükəsizliyi, yağışa davamlılıq və görünüş üçün yoxlanılması daxildir. Biz aşağıdakı səkkiz elementin keyfiyyətinə nəzarət edirik: elektrik enerjisi, mühərrik asqısının dönmə momenti, arxa körpünün dönmə momenti, əlavə ramanın dönmə moment, əyləc və ABS sistemi, idarəetmə alətləri, 58 stansiyanın məxsusi yoxlanılması və yağışlı şəraitdə test.

13.10.2015 19:33 |